Dota 7.34 Güncellemesi 2b: Kahramanlarda Devrim ve Eşya Denizi Değişiklikleri